Inteligentní budovy KNXInteligentní elektroinstalace

Systém domovní auto-matizace přesahuje tradiční koncept elektroinstalace. Automatizované ovlá-dání světel, žaluzií a teploty, zvukový roz-vod, zabezpečovací systém, video vstupní systém, distribuce TV, SAT, data signálu a vzdálené ovládání; všechny tyto funkce se stále častěji stávají běžnou součástí elektroinstalace našich domovů.

Systém domovní automatizace dokáže vytvořit ideální podmínky pro bydlení a život ve Vašem domě. Přizpůsobit je individuálním požadavkům na pohodlí a komfort v každé místnosti, reagovat na jakoukoliv Vaši potřebu. Inteligentní elektro-instalace Vám jed-noduše zpříjemní život.

Jestliže nechcete obí-hat celý dům při vypínání světel, sta-hovat každou žaluzii zvlášť, všude nasta-vovat jinou teplotu či alarmy, nechte za sebe pracovat inteligentní systém. Jeden stisk zvládne vše najednou. A už je jedno, jestli ten stisk uděláte na nástěnném ovladači, z pohovky na svém dálkovém ovládání, z klávesnice počítače v kanceláři nebo mobilního telefonu kdekoli na cestách.

Čím je inteligentní dům zvláštní? Jednoduchou odpovědí může být fakt, že inteligentní dům je skloubení veškerých technologií, se kterými se dnes již běžně setkáváme při projektování a realizacích rodinných domů. Mimo jiné sem patří:


Zpět