Systémy pro řízení průmyslových strojů

Vývoj a výroba řídících systému pro průmyslové stroje

Hlavním výrobním programem je výroba rozvaděčů pro automatizaci a to bez nebo včetně programování aplikací pro koncového zákazníka. Vyrábíme univerzální rozvaděče pro jednoduché řízení strojů, kde používáme především systémy AMIT, DOMAT, a MITSUBISHI .

Tyto rozvaděče je vhodné použít na jednoduché řídící aplikace a především tam, kde není kapacita k výrobě vlastních rozvaděčů, ale vlastní instalaci si je zákazním chopen udělat sám. Znamená to tedy, že si zákazník koupí rozvaděč s PLC a instaluje jej na svoji výrobní technologii. Nemusí držet skladem komponenty pro automatizaci, není zatěžován výrobou rozvaděče, revizí, tvorbou dokumentace…


Rozvaděče pro sekačky dřeva

Sekačky dřevního odpadu jsou robustní rychloběžné stroje o velkém výkonu a jsou určeny na likvidaci dřevního odpadu, jak měkkého, tak i tvrdého, z pilařských a dřevozpracujících provozů. Sekačka dřevního odpadu zpracovává především dlouhý kusový odpad na vysoce kvalitní štěpku. Kvalita výsledné frakce je dána úrovní údržby stroje a nástrojů, ale i kvalitou a typem dřevního materiálu na vstupu.

Sekačky dřevního odpadu je možné kombinovat s dalším zařízením na dopravu a třídění materiálu. Vhodné jsou především třasadlové dopravníky, redlerové dopravníky nebo pásové dopravníky v rámci další nabídky.


Rozvaděče pro drtiče dřeva

Drtiče s hydraulickým přítlakem jsou pomaloběžné drtiče, které se používá k drcení různorodého, krátkého dřevního odpadu. Rozměr zpracovávaného materiálu je omezen šířkou a výškou přítlaku a musí být pouze takový, aby nedocházelo k jeho příčení v prostoru násypky. Přísun materiálu k rotoru zajišťuje hydraulicky ovládaný přítlak. Materiál je noži oddělován o protinůž a strháván pod rotor, kde prochází třídícím sítem, pevně upevněným ve stojanu stroje pod rotorem. Hotové štěpky vypadávají do prostoru pod sítem. Další doprava štěpky je zajišťována podle konkrétních podmínek a požadavků odběratele, kde může být využit dopravník nebo vzduchotechnika.

Stroj smí pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy. Stroj vykazuje nižší hlučnost a je možné ho instalovat i uvnitř provozů. Prašnost při provozu zařízení je přímo závislá na druhu a vlhkosti vstupního materiálu. Stroj není určen pro práci na volných plochách, tzn. musí být chráněn proti působení povětrnostních vlivů.


Zpět