Programování PLC DOMAT

Aplikační Software pro PLC

Pro tvorbu řídicích algoritmů, tedy programování systému, slouží balík programů SoftPLC. V podstanicích jsou nainstalovány runtimy, které spouštějí projekt. Runtime může běžet i jako služba systému, takže např. nezávisí na přihlášení uživatele.

Součástí runtimu jsou i komunikační drivery jak pro I/O moduly Domat Control System, tak pro další standardní protokoly (Advantech, Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet, M-Bus, OPC klient) i pro některé cizí regulační systémy.

Runtime může běžet i bez I/O modulů a komunikovat například jen přes OPC server nebo klient, a tak vyřešit regulační a řídicí úlohy v systémech pro sběr dat s komunikací OPC.


Vizualizace

Grafické rozhraní pro obsluhu (HMI) je důležitou součástí řady programů SoftPLC, kterou lze ale využít nejen pro řídicí logiku SoftPLC s moduly Domat Control System. Runtime může totiž běžet jen jako zdroj hodnot pro vizualizaci. V těchto případech se konfigurují pouze vstupní a výstupní proměnné a jejich komunikace, nikoli řídicí a regulační funkce, tedy pro nastavení komunikace nejsou zapotřebí znalosti algoritmizace řídicích systémů.

Aplikace obsahuje generické okno pro správu alarmů včetně historie alarmů. Alarmy, definované v SoftPLC, je možné potvrzovat a mazat, přičemž všechny uživatelské akce jsou v historii zaznamenávány. Proti neoprávněnému přístupu je možné zadávání hodnot ochránit čtyřmístným číselným kódem. Potvrzování alarmů je možné nastavit jako nechráněné, což se někdy ukazuje jako výhodná možnost pro méně zaškolenou nebo příležitostnou obsluhu.

Touchscreen umožňuje i řízení technologií pomocí časových programů. Ty se podle potřeby definují v runtimu a ovládají pomocí grafického dialogu. K dispozici jsou tři typy časových programů: binární, vícestavový a analogový, který umožňuje zadávání libovolných hodnot v daných mezích. Nechybí ani programy výjimek pro definování prázdnin, svátků atd.


Programování PLC AMIT

Aplikační Software pro PLC AMIT

Návrhové prostředí DetStudio je určeno pro tvorbu uživatelských aplikací pro všechny standardní řídicí systémy firmy AMiT. V jediném vývojovém prostředí lze vytvořit vlastní aplikaci, navrhnout a odsimulovat vzhled obrazovek zobrazovačů řídicích systémů, definovat chybová hlášení, on-line ladit běžící aplikaci, vytvořit dokumentaci vytvořeného programu. Způsob programování a algoritmizace vychází ze staršího osvědčeného parametrizačního prostředí PSP3 a na úrovni vstupních zdrojových kódů je s ním DetStudio kompatibilní.


Zpět